Hoofd Menu  

   

Overzicht Lesinhoud en leertaken voor het vak Natuurkunde

Leerjaar 1
 Wat is licht
 Invloed van blauw licht
 Waarnemen van kleuren
 
 Luchtdruk
 Omrekenen  
 
 Millieu
 
 
 Arbeid en energie
 
 
van zonne energie naar.......
Werking van een zonnecel: licht
Zonnecentrale: licht
Zonnepaneel: warmte
 
 Wat is geluid
 Decibellen
 
 
 
   

Web Links Wiskunde

   
© Team Engineering Friesland College