Hoofd Menu  

   

I


Overzicht Lesinhoud en leertaken voor het vak Wiskunde

Leerjaar 1
voorbereiden rekenen oefentoets 1. CITO
voorbereiden rekenen oefentoets 2. CITO
voorbereiden rekenen oefentoets 3. CITO
voorbereiden rekenen oefentoets 4. CITO
instaptoets TOA
 
rekenen algemene kennis vooropleiding
eenheden omrekenen
Machten van 10
 werken met formules ( lineair)  
 Wat is een functie?    
snijpunten berekenen en ongelijkheden
stelsel vergelijkingen oplossen
praktische opdracht? "
Inhoud Basisvaardigheden waterzuiveringsbedrijf  
vlakke meetkunde/SOSCASTOA 1(herhaling VMBO)
inhoud oppervlakte ruimtelijke figuren
herhaling basisonderdelen zie leereenheid 1.2
 
sinusregel basis 
 Pythagoras
Rechthoekige driehoeken Soscastoa 2
Niet rechthoekige driehoeken Sinregel cosregel
Oppvl berekening
Sinusgrafieken/ goniometrie
Radialen en graden 
Wiskunde vanuit de praktijk 
 
 
 
 
Leerjaar 2
 
2.1 Technisch Bier
 
 
 
 
2.2 Pompen
 
 
 
 
 
 
   

Web Links Wiskunde

   
© Team Engineering Friesland College