Afdrukken

Overzicht Lesinhoud en leertaken voor het vak Rekenen

Leerjaar 1
ALGEMEEN PROGRAMMA REKENEN
 domein getallen
 domein verbanden
 domein verhoudingen
domein meten