Hoofd Menu  

   

Leereenheden binnen de opleiding Engineering.

 leereenheid ENG 1.0 : Basisvaardigheden

 leereenheid ENG 1.1 : Light On, Light Off 

 leereenheid ENG 1.2 : Wind in je Mobiel

 Leereenheid ENG 1.3 : Schoon Water

 leereenheid ENG 1.4 : Drie Wieler

 leereenheid ENG 1.5 : Excursie Berlijn

 Leereenheid ENG 1.6 : BPV

 Leereenheid ENG 2.1 : Technisch Bier

 Leereenheid ENG 2.2 : Pompen

Wat is eigenlijk een leereenheid?

Hieronder staat de definitie.

Een leereenheid is een klein en op zichzelf staand en samenhangend geheel van systematisch begeleide leeractiviteiten dat deel uitmaakt van een groter geheel.

 

Bij het Friesland College hebben de leereenheden de volgende uitgangspunten:

Praktijk

Reële praktijksituatie, praktijkopdracht of project centraal.

Verdieping

Theorie, bronnen en lessen staan in relatie tot de praktijk.

Structuur

Een vast format met een duidelijk resultaat.

Relevant

Ontwikkeling samen met bedrijven en instellingen.

Duurzaam

Gericht op de toekomst.

 

De leereenheden zijn volgens een vast format geschreven. Het format ziet er als volgt uit:

Informatie gedeelte

Titel van de leereenheid.

Pitch het doel in één zin.

Praktijkopdracht

Een praktijkopdracht is altijd het uitgangspunt.

Jouw opdracht is om…

Deelopdrachten bij de praktijkopdracht.

Resultaat gedeelte

Resultaat

Wat moet de student laten zien?

Je laat zien dat je…

Houding en gedrag van de student.

Bewijs

Wat moet de student opleveren?

Plek in de opleiding

Relatie met het nieuwe kwalificatiedossier.

Voorwaarden
Aanvullende voorwaarden voor deelname.

Omvang
5 weken – 67,5 SBU per leereenheid.

Opdrachtbeschrijving

Uitwerking van de opdracht

Inhoud voor studenten en docenten

In de praktijk ga je…

Wat doet de student in de praktijk?

Op school ga je…

Wat doet de student op school?

Wat is de inhoud van de lessen?

Welke bronnen zijn er?

Rooster

Dit leerjaar is nog in ontwikkeling.

De keuzedelen zijn nog in ontwikkeling. Binnenkort hierover meer informatie.

Dit leerjaar is nog in ontwikkeling.

   

Weblinks Drie Wieler

   
© Team Engineering Friesland College