Hoofd Menu  

   

1. Titel

Schoon Water -  Leereenheid 1.3 - Opleiding Technicus Engineering

2. Pitch

Afvalwaterzuivering is nodig om te voorkomen dat het biologische leven in rivieren, meren en zeeën wordt verstoord. Bij het zuiveren worden organische en chemische afvalstoffen uit het water verwijderd. Bij het lozen van ongezuiverd afval- en rioolwater komt er een moment dat de toevoer van afvalstoffen te groot wordt voor het natuurlijke zelfreinigend vermogen van het water waarin wordt geloosd. Het biologische evenwicht wordt dan verstoord. Hierdoor kunnen het zicht en de zuurstofconcentratie in het water zo sterk afnemen dat het leven afsterft. Om dit te voorkomen is kunstmatige waterzuivering nodig, met behulp van bijvoorbeeld riool-waterzuiveringsinstallaties. In deze installaties worden de natuurlijke zuiveringsprocessen intensiever toegepast tot een niveau dat een natuurlijke waterloop aankan na lozing. Materialen die niet afgebroken kunnen worden, zoals zware metalen, worden via een (chemische) scheiding uit het water gehaald.

3. Praktijk en project

In dit project maak je samen met 2 medecursisten een zelfreinigend mechanisch waterfilter. De werking van het filter zal vooral mechanisch zijn, maar is wel zo ontworpen dat er ook plaats is voor een ander soort filtermateriaal.
Het waterfilter kan bijvoorbeeld worden ingezet als vijverfilter of op plaatsen waar schoon water nodig is zonder grove verontreinigen.
Wat dit filter zo bijzonder maakt is dat het zichzelf kan reinigen. Dit gebeurt volledig automatisch en wordt aangestuurd door een microprocessor. Hiervoor gebruiken we geleidingssensors en elektrische kogelkranen.
Techniek en technologie komen in dit project samen. Je leert nieuwe technieken om het filter te maken en past reeds bekende technieken en vaardigheden toe om het filter te testen en in bedrijf te stellen.
Om een idee te krijgen hoe er met (afval)waterzuivering in de praktijk wordt omgegaan, zijn er mogelijkheden voor een excursie naar de RWZI Leeuwarden of bijvoorbeeld Friesland Campina.

4. Resultaten: Wat kan ik na het maken van deze waterzuivering?

In het onderstaande overzicht zijn de bewerkingen per onderdeel weergegeven.

PVC waterfilter
1. PVC zagen
2. PVC lijmen
3. Boren
4. Waterdicht maken
5. SolidWorks tekenen
6. Draad tappen voor sensors
7. Plaat knippen
8. Werken met een boorsjabloon

Sluitplaten filter
1. SolidWorks tekenen
2. Plasma snijden
3. Ombuigen

Ophangframe filter
1. Verstekzagen 45 graden
2. TIG lassen
3. Boren
4. Frezen
5. SolidWorks tekenen
6. Monteren en afstellen
7. Schroefdraad tappen

Besturing en behuizing besturing
1. Eagel PCB tekenen
2. Printplaat maken
3. Arduino programmeren
4. PLC programmeren
5. Levelsensors maken
6. Kogekleppen aansturen
7. Pomp en slangen aansluiten
8. SolidWorks tekenen
9. Plasma snijden

4.2 Wat kan ik verder na het maken van deze waterzuivering?

1. Ik kan beschrijven en illustreren welke processtappen er nodig zijn om (afval)water te zuiveren.
2. Ik kan aan de hand van een processchema afleiden welke eenheidsbewerkingen nodig zijn om (afval)water schoon te maken.
3. Ik pas een aantal mechanische vaardigheden toe rond maken, monteren en testen.
4. Ik leer een aantal elektrotechnische vaardigheden die nodig zijn om dit waterfilter te maken.
5. Ik kan de regeltechnische installatie zo programmeren dat dit waterfilter zichzelf reinigend.
6. Ik kan een eenvoudige planning en werkvoorbereiding maken.
7. Ik heb inzicht in welke materialen en gereedschappen ik nodig heb om deze waterzuivering te maken.
8. Ik kan vaststellen of mijn waterzuivering voldoet aan de ontwerpeisen.

5. Bewijs: Waarmee laat ik zien dat ik het kan?

1. Opleveren van een waterfilter wat volgens de werktekeningen is gemaakt.
2. Ik kan de werking van de verschillende onderdelen en processen die daarin plaats vinden verklaren.
3. Ik heb de waterzuivering zo geconstrueerd dat deze aan kan worden gesloten op de test en regelinstallatie. 
4. Ik heb een keurig verslag gemaakt van de planning en werkvoorbereiding met bijbehorende SolidWorks tekeningen.

6. Plaats in de opleiding

1. Werkprocessen  1.1, 1.2, 1.3

2. Werkproces       4.1

7. Voorwaarden tot deelname

Voorgaande leereenheid.

8. Omvang

Deze leereenheid heeft een omvang van 5 tot 10 weken (200 - 400 SBU).

9. Organisatie

Deze leereenheid vindt plaats in en buiten de maakhal van het Friesland College.

10. Verdieping

 

11. Opdrachtbeschrijvingen

Klik op het pictogram voor alle project documenten van deze leereenheid.

12. Bronnen

De readers, documenten en ander lesmateriaal zijn allemaal na te lezen en te downloaden vanaf Blackboard. Onderaan de leereenheid staan de download links en de web links die bij deze leereenheid horen.

   
© Team Engineering Friesland College