Hoofd Menu  

   

 

1. Titel

Light On, Light Off  Leereenheid 1.1 - Opleiding Technicus Engineering

2. Pitch

De schemering op je kamer. Met deze dimbare LED-bureaulamp kun je nog net geen schaduw projecteren.

3. Praktijk en project

In deze leereenheid ga je een dimbare LED-bureaulamp maken. Daarbij leer je de beginselen van metaalbewerken, electronica en veiligheid bij elektriciteit.
Het ontwerp van de lamp ligt vast en is uitgewerkt in tekeningen. Om een idee te krijgen hoe lampen en verlichting in de praktijk worden geproduceerd, ga je op excursie naar bedrijven in deze branche.

4. Resultaten: Wat kan ik na het maken van deze bureaulamp?

 1. Ik begrijp de betekenis van een eenvoudige tekening.
 2. Ik kan uit de tekening afleiden welke bewerkingen nodig zijn om het product te maken.
 3. Ik kan de metaalbewerkingen uitvoeren die nodig zijn om deze lamp te maken.
 4. Ik kan de elektrotechnische bewerkingen uitvoeren die nodig zijn om deze lamp te maken.
 5. Ik weet welke taken wanneer klaar moeten zijn.
 6. Ik weet welke materialen en gereedschappen ik nodig heb om deze lamp te maken.
 7. Ik kan vaststellen of mijn lamp voldoet aan de ontwerpeisen.

5. Bewijs: Waarmee laat ik zien dat ik het kan?

 1. Ik heb een voldoende op de eindtoets tekenen en ik heb een voldoende op de eindtoets tekeninglezen.
 2. Ik...
  1. ...heb een materialenlijst gemaakt met benodigde materialen.
  2. ...heb een lijst gemaakt met benodigde productiemiddelen.
  3. ...heb een ingevulde bewerkingskaart gemaakt.
 3. Ik...
  1. ...heb het frame van de lamp binnen de daarvoor gestelde toleranties gemaakt.
  2. ...heb de elektrotechnische componenten getest en goed bevonden.
 4. Ik heb strokenplanning gemaakt waarin tenminste drie fasen van het project zijn benoemd.

6. Plaats in de opleiding

Kwalificatiedossier Technicus Engineering Crebo nummer 25297 - onderdeel vaardigheden en vakkennis. 

7. Voorwaarden tot deelname

Aan deze leereenheid zijn geen voorwaarden gesteld.

8. Omvang

Deze leereenheid heeft een omvang van 4 weken (160 SBU).

9. Organisatie

Deze leereenheid vindt plaats in de maakhal van het Friesland College.

10. Verdieping

Klik op het pictogram voor een overzicht per vak.

11. Opdrachtbeschrijvingen Leereenheid

Klik op het pictogram voor alle projectdocumenten van deze leereenheid.

12. Bronnen  

De readers, documenten en ander lesmateriaal zijn allemaal te na te lezen en te downloaden vanaf FC-live. Onderaan de leereenheid staan de download links en de weblinks die bij de leereenheid horen.

   

Weblinks Light ON, Light Off

   
© Team Engineering Friesland College